กู้เงินสร้างบ้าน ยากจริงเหรอ พร้อมแนะวิธีเตรียมตัวยื่นขอกู้

การจะมีบ้านสักหลัง ฟังดูยิ่งใหญ่มาก ๆ เลย และยังเป็นความฝันของใครหลายคนอีกด้วย ซึ่งเส้นทางการจะได้บ้านมาครอบครอง หรือได้ที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อจะกู้เงินสร้างบ้านก็ดูจะยุ่งยากจริง ๆ อย่างนั้นน่ะหรือ? ก็ตอบเลยว่ายากจริง ๆ ค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะการกู้เงินสร้างบ้านเป็นเรื่องที่ปกติมาก ๆ เพียงแต่ว่าขั้นตอนและการพิจารณาจะมีความซับซ้อนมากกว่าการกู้เงินจากธนาคาร นั่นคือการกู้ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้าน เราจะมาดูการเตรียมตัวยื่นขอกู้ ว่าจะยากมากน้อยแค่ไหน

กู้ซื้อที่ดินเปล่า ดอกเบี้ยเท่ากับซื้อบ้านโครงการจัดสรรหรือไม่

คำถามยอดฮิตในการกู้เงินสร้างบ้าน หรือกู้ซื้อที่ดินเปล่า คือดอกเบี้ยจะเท่ากับการซื้อบ้านโครงการจัดสรรหรือไม่ จะแพงหรือเปล่า นั่นเป็นเพราะการกู้เงินสร้างบ้าน ที่ดินเปล่านั้นจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ มีความเสี่ยงสูง ทำให้ทางธนาคารไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ทั้งหมดตามวงเงินที่เราขอได้ โดยทั่วไปธนาคารจะให้กู้ในวงเงินที่ไม่เต็ม 100% จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 80-90% ของราคาประเมินที่ดิน ซึ่งรวมค่ารับเหมาก่อสร้างแล้วค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อการกู้เงินสร้างบ้าน หรือที่ดินเปล่า ต้องดูจากสิ่งเหล่านี้ประกอบกัน ได้แก่

 1. ราคาประเมินที่ดิน การกู้เงินสร้างบ้านนั้น ธนาคารจะให้วงเงินตามราคาประเมินที่ดิน
  2. ยอดเงินของการกู้เงินสร้างบ้าน ราคาดังกล่าว ธนาคารให้เยอะพอสมควรเลยค่ะ ซึ่งอาจจะเท่ากับราคาก่อสร้างเลย
  3. วงเงินในการกู้เงินสร้างบ้าน ในส่วนของอัตราผู้กู้จะรับภาระหนี้ได้ไม่เกินอยู่ที่ 30-40% ของรายได้ต่อเดือน

การเตรียมตัวยื่นขอกู้เงินสร้างบ้าน หรือที่ดินเปล่า

หากใครคิดอยากจะมีบ้านสักหลัง และก็อยากที่จะซื้อที่ดินเปล่าเพื่อปลูกบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะขอกู้เงินสร้างบ้านอย่างไรดี มาค่ะ มาอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อน

 1. เรื่องของบุคคล

บุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวกับการขอกู้เงินสร้างบ้านมีด้วยกัน 3 คน ได้แก่ ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน โดยผู้กู้และผู้กู้ร่วมจะต้องมีการแสดงหลักฐานทางการเงิน ที่อยู่ และเอกสารอื่น ๆ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องระบุอย่างชัดเจน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการหรือร้านค้า
 • ใบประกอบการ
 • บิลล์ขายสินค้า
 • รายการเดินบัญชีเงินที่ฝากประจำ

แต่หากใครที่ทำอาชีพอิสระ เอกสารที่จะต้องนำไปแสดงเพื่อยื่นขอกู้เงินสร้างบ้าน ได้แก่

 • รูปถ่ายกิจการร้านค้า
 • ใบประกอบการ
 • บิลล์ขายสินค้า
 • รายการเดินบัญชีเงินที่ฝากประจำ
 1. เอกสารประกอบการปลูกสร้าง

เอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินที่ต้องการซื้อ แบบบ้านที่ต้องการสร้าง เพื่อรอการประเมินที่ดินและการขอกู้เงินสร้างบ้าน วงเงินต่าง ๆ ซึ่งจะใช้เอกสารดังนี้

 • โฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ น.ส.3ก ฉบับจริงพร้อมสำเนาถ่ายหน้า-หลังแสดงตำแหน่งแปลงที่ดินที่ต้องการปลูกสร้าง โดยโฉนดที่ดินเอกสารชุดนี้จะต้องเป็นชื่อของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น ต้องบอกเลยว่าเอกสารนี้สำคัญมาก ๆ ในการขอกู้เงินสร้างบ้าน
 • แปลนบ้านพร้อมเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางสถาบันการเงินจะดูแปลนและเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อที่จะเสนอวงเงินกู้ที่จะได้รับ
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ผู้กู้ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการปลูกสร้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สัญญาผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องมีความชัดเจนในลำดับการปลูกสร้าง และมีการระบุผู้รับผิดชอบได้จริงตามแพลนที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างก็จะรวมอยู่ในวงเงินกู้สร้างบ้านนั่นเอง
 1. ค่าธรรมเนียมในการกู้เงินสร้างบ้าน

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จบแค่การซื้อบ้าน ก็คือค่าธรรมเนียมในการกู้เงินสร้างบ้านนี่แหละค่ะ เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินกู้แล้ว ทางผู้กู้จะต้องเข้าไปทำสัญญากู้ยืมเงินและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง

ฟังดูแล้วก็ยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนกันนะคะ หากใครคิดจะกู้เงินสร้างบ้าน ด้วยที่ดินเปล่าก็จำเป็นต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้ไว้กันพลาดให้ดี ๆ เลย