วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

สำหรับคนที่ขอสินเชื่อกู้บ้านจากธนาคาร และ กำลังประสบปัญหาไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ แบกภาระไม่ไหว อยากให้คุณลองศึกษาเรื่องการรีไฟแนนซ์ดู เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการร/ไฟแนนซ์บ้านกันว่าคืออะไร มีวิธีการอย่างไรบ้าง

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่เพื่อลดภาระเงินกู้เก่า นั่นคือ การลดดอกเบี้ยของการผ่อนบ้านให้น้อยลง รวมถึงยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง ทำให้ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอะไรก็ตาม เราจะต้องศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้าง

สำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านก็ทำได้ไม่ยากเลย วันนี้เราจะมาพูดในส่วนนี้กัน เพื่อให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุด

  1. ระยะเวลาที่ผ่อนบ้านในปัจจุบัน การรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้ เพราะฉะนั้นก่อนจะหาธนาคารเพื่อทำการรีไฟแนนซ์จะต้องตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาให้ดีเสียก่อน
  2. เลือกธนาคารให้ดี เพราะส่วนใหญ่ธนาคารจะรับรีไฟแนนซ์บ้านอยู่แล้ว ให้คุณลองศึกษาโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารดู เพราะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยให้เราด้วย หากเลือกดี ๆ คุณจะพบธนาคารที่มีดอกเบี้ยถูกที่สุด จะช่วยย่นระยะเวลาในการผ่อน และ ทำให้เราเสียเงินน้อยลง พยายามเลือกธนาคารที่เราสะดวกในการไปติดต่อ ไม่ไกลเกินไป เพราะเราอาจจะต้องทำธุรกรรมหลายอย่าง เป็นต้น
  3. เมื่อเราเลือกธนาคารได้แล้ว เราจะต้องมาดูในเรื่องของเอกสารว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
  • เอกสารที่ทุกคนจะต้องมี นั่นคือ เอกสารส่วนบุคคล (สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนบ้าน / ถ้ามีคู่สมรสจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของคูสมรสด้วย รวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล หากคู่สมรสเสียชีวิตก็ต้องมีใบมรณะบัตรด้วย ) ซึ่งเอกสารเหล่านี้ก็ใช้ยืนยันข้อมูลของผู้กู้ด้วย
  • เอกสารที่นำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอรีไฟแนนซ์ นั่นคือ สำเนาแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน จำนองที่ดิน สำเนาสัญญากู้เงินธนาคารเดิม และ ใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด รวมทั้งแผนที่ตั้งหลักประกัน เป็นต้น
  • เอกสารแสดงรายได้ จะมีทั้งแบบที่มีรายได้ประจำ และ ผู้ที่ทำธุรกิจ สำหรับคนที่มีรายได้ประจำ คุณจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนผู้ที่ทำธุรกิจ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 5 เดือนทั้งของตนเองและกิจการ เป็นต้น
  1. ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะมาประเมินราคาหลักประกัน เพื่อประกอบการอนุมัติ และ เมื่ออนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังธนาคารเดิมเพื่อสอบถามหนี้ที่เหลือ และ นัดวันไถ่ถอน
  2. ทำสัญญาและจดจำนองที่กรมที่ดินเจ้าหน้าที่จากธนาคารใหม่จะถือสัญญาไปให้เซ็นที่กรมที่ดิน พร้อมๆ กับการไปทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดินในวันเดียวกัน
  3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ มีทั้งค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ซึ่งจะต้องจ่ายให้กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน(ไม่เกิน 10,000 บาท) และ ประกันอัคคีภัย (โดยปกติต้องทำทุก 1-3 ปี ตามกฎหมาย) นอกจากนี้ก็อาจมีค่าธรรมเนียมของธนาคาร เป็นต้น

นี่คือ ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งคุณจะต้องศึกษารายละเอียดทุกอย่างให้ดี เพื่อให้สามารถเลือกธนาคารในการรีไฟแนนซ์ และ จะต้องดูว่า คุณได้ผ่อนชำระไปแล้วเท่าไร เป็นต้น เข้าเงื่อนไขในการรไฟแนนซ์ได้หรือยัง รวมถึงจะต้องเปรียบเทียบโปรโมชั่นในการรีไฟแนนซ์จากหลาย ๆ ธนาคาร และ เลือกธนาคารที่เราโอเคที่สุด

ทั้งหมดนี้คือ การรีไฟแนนซ์บ้านที่ทุกคนควรทำความเข้าใจไว้ หากคุณคิดว่า คุณไม่สามารถผ่อนบ้านไหว ก็ต้องทำการรีไฟแนนซ์ แม้มันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่อาจไม่คุ้มค่า แต่อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้ ก็เป็นสิ่งที่คุณควรทำ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณตัดสินใจในการเลือกธนาคารให้ดีก่อน หากเลือกได้ดี คุณจะสามารถผ่อนบ้านได้ตลอดรอดฝั่ง