‘EIA’ คืออะไร ทำไมสำคัญ ?
ผ่านไม่ผ่านส่งผลอย่างไร ควรซื้อตอนไหน เจาะลึกทุกเรื่องราว EIA มาดูกัน

อีไอเอคืออะไร
EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report
หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ

หลักเกณฑ์ที่เข้าข่ายต้องจัดทำ
โครงการคอนโดมิเนียม ที่มีจำนวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป
โครงการบ้านจัดสรรที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

EIA สำคัญอย่างไร
การจัดทำ EIA นั้นทำให้เรามองเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำโครงการขึ้น ซึ่งหมายถึงการใส่ใจดูแลผู้อยู่อาศัยรอบๆโครงการ ทำให้เมื่อโครงการขึ้นมาแล้ว เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันน้อยที่สุดตามที่ตกลงกันได้ และมากกว่านั้นการจัดทำ EIA ทำให้โครงการได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ ซึ่งถ้าหากไม่ผ่านแล้วก็จะไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันโดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาเบื้องต้นที่ประมาณ 6 เดือนส่วนจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขให้ลงตัวจนกว่าจะผ่าน

EIA ส่งผลกับราคาไหม
แน่นอนว่าจากเหตุผลด้านบนที่กล่าวไปถ้าไม่ผ่านก็สร้างไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าผ่านแล้วนั้น ราคาจะย่อมปรับขึ้น
ซึ่งในกรณีนี้คือ ทางโครงการเอามาขายพร้อมๆกันในขณะที่ยื่นเอกสาร EIA High-risk high return ใครซื้อก่อน
ย่อมได้ในราคาที่ดีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนที่น่าเชื่อถือแล้ว กระบวนการนี้ส่วนใหญ่จะผ่านตลอด
การตัดสินใจจึงควรตรวจสอบชื่อเสียงของแต่ละ Developer ด้วย

ถ้าไม่ผ่านผู้ซื้อควรทำอย่างไร
กรณีนี้ อยากให้เราอ่านสัญญาให้ดีก่อนหรือปรึกษาทางโครงการก่อนซื้อว่ามีมาตรการคืนเงิน หรือชดเชยอย่างไรบ้างไหม เพื่อประกอบกับการตัดสินใจซื้อของเรา แต่โดยปกติแล้วโครงการประเภทคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรจะใช้สัญญามาตรฐานของกรมที่ดิน ซึ่งจะระบุสิทธิ์ของผู้ซื้อในกรณีโดนยกเลิกสัญญาของผู้ซื้อและอีกอย่างการไปเจรจา ถ้าหากสามารถรวมตัวไปคุยพร้อมกันได้ทุกๆอย่างจะเร็วขึ้น เพราะโครงการหลายยูนิต แน่นอนไม่ได้กระทบแค่เราคนเดียวอยู่แล้ว

ถ้าผ่านแล้วสร้างจริงไหม
การเดินเรื่องกระบวนการ EIA นั้น มีค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่าที่สูงเม็ดเงินที่ลงทุนอาจจะถึง 6 หลักก็เป็นได้อีกทั้ง เมื่อผ่านแล้วก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเปรียบเสมือนโครงการเดินทางมาไกลพอสมควรและมีความมั่นใจในทำเลได้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว เมื่อผ่านก็สร้างแน่หรือสังเกตจาก มหาชน หลายๆเจ้าก็จะเอามาขายหลักจาก EIA Approvedเพื่อลดปัญหาระหว่างการขายตรงนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงที่กระทบกับชื่อเสียงของบริษัทไปในตัวด้วย

ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ ครับ
“ทำอสังหาฯให้เป็นเรื่องใกล้ตัว”

Cr.Land Everywhere