หนึ่งในปัจจัยการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างถนน ทางด่วน หรือรถไฟฟ้า ปัจจุบันมีแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ามากขึ้นนับ 10 สาย เพื่อให้เมืองโตขึ้นพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ราคาที่ดินทำเลต่างๆ เมื่อมีการเข้ามาของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ก็ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น อย่างฉุดไม่อยู่ สำหรับทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน 5 อันดับแรกที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่

 1. สายสีเขียว (คูคต-ลำลูกกา) ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ ก่อสร้างเนื่องจากเป็นส่วนต่อขยายของสายสีเขียว (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) ที่สร้างเสร็จ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 และจะเปิดให้บริการในต้นปี 2563 ซึ่งบริเวณนี้มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินมากที่สุดต่อเนื่องมาหลายไตรมาสแล้ว
 2. สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าสร้างไปแล้ว 42.1% คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564
 3. สีเขียว (สมุทรปราการ-บางปู) เป็นโครงการในอนาคตซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) แม้ว่าขณะนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง แต่ราคาที่ดินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้น
  ร้อยละ 28.7 เช่นเดียวกับ สายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการไปแล้วประมาณ 1 ปี
 4. สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-ศาลายา) ซึ่งเป็นโครงการในอนาคต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
  เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5
 5. สายสีน้ำตาล (แคราย-ล าสาลี) เป็นโครงการในอนาคต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
  ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8

ราคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน ของทั้ง 5 ทำเลเทียบจากราคาช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่มาข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.reic.or.th

ทั้งนี้นอกจากราคาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั้น จะเป็นปัจจัยที่ช่วยตอบเราได้ว่าทำเลไหนน่าลงทุน ในปี 2020 นี้แล้วก็ยังมีตัวเลขสถิติอื่นๆที่ต้องมองหา รวมทั้งปัจจัยบวกลบ จากทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ดังนั้นก่อนการซื้ออสังหาฯ จะเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือเพื่อลงทุน เพื่อนๆ ก็ควรที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละทำเล ให้รอบคอบเสียก่อน