PRI ควัก 220 ล้าน เทกโอเวอร์ “โปรเจคส์เอเชีย” ปรึกษางานก่อสร้าง
PRI ควัก 220 ล้าน เทกโอเวอร์ “โปรเจคส์เอเชีย” ปรึกษางานก่อสร้าง

PRI ควัก 220 ล้านบาท เทกโอเวอร์ “โปรเจคส์เอเชีย” ลุยธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้าสู่การคุมงานโรงแรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงานเกรด A พร้อมรับรู้รายได้ทันทีจากธุรกิจในมือ ดันธุรกิจโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ หรือ PRI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทโปรเจคส์เอเชีย จำกัด (Projects Asia) จำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) หุ้นละ 2,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ Projects Asia รวมมูลค่าทั้งสิ้น 220 ล้านบาท

โดยผ่านกระบวนการการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยมีคู่สัญญาจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เคมบริดจ์ ทิวดอร์ จำกัด (Cambridge) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวนร้อยละ 75 ใน Projects Asia และ (2) บริษัท ฤาสาย คอนซัลแท้นท์ จำกัด (Ruesai) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ใน Projects Asia โดย Cambridge และ Ruesai เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ Projects Asia ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานควบคุมการออกแบบ งานควบคุมคุณภาพ รวมถึงงานบริหารต้นทุนโครงการ

ด้านนางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PRI ผู้นำธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Super Living Service” ทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้ดำเนินการให้ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ UPM บริษัทในเครือ ซึ่งให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ เข้าซื้อกิจการ บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด ธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเคยมีผลงานดูแลงานขนาดใหญ่ระดับประเทศทั้งที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า อาทิ 185 ราชดำริ, โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว, อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, อาคาร FYI Center, ไอคอนสยาม

โปรเจคส์เอเชีย จะเข้ามาช่วยเติมฐานธุรกิจในกลุ่มต้นน้ำของเครือ PRI ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการขยายฐานลูกค้า ช่วยให้ UPM เข้าถึงฐานลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าได้มากขึ้น จากเดิมที่บริษัทมีฐานอยู่ในฝั่งที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2.ด้านองค์ความรู้และบุคลากร ช่วยให้บริษัทได้รับองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เข้ามาร่วมงานเพิ่มเติมทันที” นางสาวจตุพร กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.kaohoon.com/news/612477