แนะนำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ฉบับเข้าใจง่าย

เมื่อเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีครองเมือง อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่แพ้สมาร์ทโฟน ที่เป็นทั้งความบันเทิงและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หากอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การทำกิจกรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างคล่องตัว ราบรื่น รวมทั้งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเมื่ออินเตอร์เน็ตช้าหรือเกิดความผิดปกติ ดังนั้นการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้

ทำไมเราจะต้องทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้เราทราบถึงประสิทธิภาพในการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล
ต่าง ๆ บนพื้นที่ออนไลน์ เพื่อที่เราจะได้พิจารณาว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตนั้นเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่ หรือมันมากไป น้อยไปอย่างไร ที่สำคัญยังช่วยให้เราสามารถทราบได้ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่นั้นตรงตามแพคกจที่เราได้จ่ายเงินไปหรือเปล่า ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าส่วนหนึ่ง

ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ต

อย่างที่ได้พูดไปในช่วงต้นว่าการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตก็เพื่อให้เราใช้งานในความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งหลาย ๆ คน ต้องเคยมีปัญหาความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรบ้าง ความเร็วเหมือนจะกั๊กไว้ มาไม่เต็มบ้าง นั่นหมายความว่าจะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

  1. อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่างกัน เพราะแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้วนมีการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจะทำให้เราทราบว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่จะเหมาะกับการใช้งานแต่ละรูปแบบ

  1. สถานที่ตั้ง

เราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านั่งใกล้เราท์เตอร์ ก็จะได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงกว่า ปกติแล้ว การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่าง Server ของผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยบริษัทแม่ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยจำนวนของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ใช้รับส่งข้อมูลจากบริษัทแม่และอุปกณ์ที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้น ส่งผลต่อระดับความเร็วทั้งหมด การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตในต่างโลเคชั่นกัน ย่อมส่งผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตแน่นอน

  1. ช่วงเวลาในการใช้

ถ้าเราเคยสังเกต แต่ละช่วงเวลาอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตจะแตกต่างกันออกไป นั่นเป็นเพราะช่วงที่มีผู้คนใช้งานอินเตอร์เน็ตมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันช้าลงตามไปด้วย

วิธีการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ต โดยเราสามารถทดสอบได้ดังนี้

  1. ปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ให้หมด

ในการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทราบความเร็วที่แท้จริงนั้น เราจะต้องปิดการใช้งานดังกล่าวให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดการดึงข้อมูลไปมา และจะได้ค่าความเร็วที่ไม่แม่นยำ

  1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

นำอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ากับโมเด็มโดยตรง นอกจากนี้ไม่ควรเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, 4G, LTE เนื่องจากการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณเหล่านี้อาจจะให้ผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้

  1. ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

เริ่มทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มโดยตรง ดยเข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับเช็คความเร็วเน็ตที่น่าเชื่อถือ เช่น

การอ่านค่าจากการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

หลัก ๆ ในการอ่านค่าการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต จะมีด้วยกันอยู่ 3 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่

  • Upload Speed คือ ค่าวัดระดับความเร็วในการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ทางอีเมล หรือส่งวิดีโอทางแชท
  • Download Speed คือ ค่าวัดระดับความเร็วในการดึงข้อมูลมาเก็บใน Server ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่การโหลดหน้าเว็บไซต์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้รองรับการดาวน์โหลดเร็วกว่าอัปโหลด
  • Ping คือ ระยะเวลาในการเดินทางของข้อมูลจากเราไปยังปลายทางแล้วกลับมา มี ถ้าค่า Ping มาก แปลว่าข้อมูลของเราก็จะดีเลย์มากขึ้นไปด้วย

การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาหากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่