หุ้นสามารถแบ่งประเภทได้ตามหลายเกณฑ์ แต่ที่สำคัญๆ มีดังนี้:

 1. ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  • หุ้นสามัญ (Common Stock): เป็นหุ้นทั่วไปที่มอบสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หุ้นพิเศษ (Preferred Stock): หุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลก่อนหุ้นสามัญ แต่โดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
 2. ตามลักษณะการซื้อขาย
  • หุ้นในตลาดหลัก (Listed Stock): เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • หุ้นนอกตลาดหลัก (Unlisted Stock): เป็นหุ้นที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลัก แต่อาจมีการซื้อขายในตลาดอื่น หรือระหว่างบุคคลธรรมดา
 3. ตามลักษณะของบริษัท
  • หุ้นบริษัทเปิด (Public Company Stock): หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
  • หุ้นบริษัทปิด (Private Company Stock): หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
 4. ตามลักษณะการได้รับปันผล
  • หุ้นปันผลเจริญ (Growth Stock): หุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มักจะไม่แจกปันผลหรือแจกน้อย
  • หุ้นปันผล (Dividend Stock): หุ้นของบริษัทที่มีการแจกปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้, การจะเลือกซื้อหุ้นประเภทใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เช่น ผู้ลงทุนที่ต้องการความมั่นคงอาจเลือกหุ้นปันผล ในขณะที่ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง แต่ยอมรับความเสี่ยงสูง อาจเลือกหุ้นปันผลเจริญ.

การลงทุนหุ้น ควรลงทุนแบบไหน

 1. วัตถุประสงค์ในการลงทุน: ต้องการปันผลคงที่? หากินวันละ 200-300 บาท? หรือต้องการความเจริญเติบโตในระยะยาว? ตั้งคำถามว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไร?
 2. ระยะเวลา: คุณกำลังลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะสั้น, ระยะกลาง, หรือระยะยาว? หุ้นปันผลเจริญเหมาะกับการลงทุนระยะยาว ในขณะที่หุ้นตามข่าวหรือหุ้นที่มีความผันผวนสูงอาจเหมาะกับการลงทุนระยะสั้น
 3. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: คุณเป็นแบบไหน? หากคุณไม่สามารถรับได้เมื่อหุ้นลดลง 10-20% ภายในเดือนเดียว คุณควรลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำหรือหุ้นปันผล
 4. ความรู้และประสบการณ์: คุณมีความรู้ในหุ้นและตลาดหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด? การลงทุนในหุ้นที่คุณไม่เข้าใจอาจเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จัก
 5. การวิเคราะห์: คุณลงทุนตามเทรนด์? ตามข่าว? หรือวิเคราะห์รายบริษัท (Fundamental Analysis) และวิเคราะห์กราฟ (Technical Analysis)? วิธีการลงทุนของแต่ละคนอาจต่างกัน
 6. ทุนที่มี: ทุนของคุณมีมากเพียงใด? หากมีทุนน้อย การลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำแต่มีความผันผวนสูงอาจไม่เหมาะกับคุณ
 7. วางแผนการลงทุน: มีการกำหนดวิธีการเข้าและออกจากตลาด และกำหนดจุดหยุดความเสียหาย (Stop Loss) เพื่อจำกัดความเสียหายจากการลงทุน
 8. การแบ่งส่วนลงทุน (Diversification): ไม่ควรลงทุนทั้งหมดในหุ้นเดียว หรือในธุรกิจเดียว การแบ่งส่วนลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน

ความสำคัญที่สุดคือการต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และมีแผนการลงทุนอย่างชัดเจน ลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจ ไม่เพียงแต่ลุงตามข่าวหรือแนวโน้มของคนอื่น.

หุ้นปันผล

หุ้นปันผลเป็นหุ้นที่บริษัทมีนโยบายการแจกปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง ประเภทนี้มักจะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่เสถียร และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากการดำเนินงาน. ผู้ลงทุนที่มองหาแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอมักนิยมลงทุนในหุ้นประเภทนี้เพื่อรับปันผลจากการลงทุน.

ข้อดีของหุ้นปันผล:

 1. รายได้สม่ำเสมอ: ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้เสริมหรือใช้เป็นรายได้หลักสำหรับบางคน.
 2. ความมั่นคง: หุ้นปันผลมักมาจากบริษัทที่มีธุรกิจเสถียร ดังนั้นราคาหุ้นมักจะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นแบบอื่น.
 3. ประโยชน์ทางภาษี: ในบางประเทศ, ปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นอาจมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อเทียบกับรายได้จากแหล่งอื่น.

ข้อควรระวังของหุ้นปันผล:

 1. การเจริญเติบโตต่ำ: หุ้นปันผลมักมาจากบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่เ matured หรือเติบโตเต็มที่แล้ว ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตอาจต่ำกว่าบริษัทแบบอื่น.
 2. ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท: การจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ไม่มีการรับประกันว่าจะมีการจ่ายปันผลทุกปี.
 3. ปันผลน้อยกว่าการดำเนินการ: หากบริษัทมีความต้องการในการใช้เงินสำหรับการขยายตัว หรือธุรกิจต้องการเงินสด บริษัทอาจตัดสินใจไม่จ่ายหรือจ่ายปันผลน้อยลง.

สรุปแล้ว, หุ้นปันผลเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้. ทั้งนี้ ควรปรึกษากับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง.

DeeMoney เป็นบริษัทให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วและปลอดภัย การใช้บริการของ DeeMoney อาจจะต่างจากการใช้บริการของธนาคารดังเดิม ดังนั้นขอแนะนำขั้นตอนพื้นฐานในการโอนเงินผ่าน DeeMoney ดังนี้:

ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน DeeMoney

 1. สมัครบัญชี DeeMoney: ให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ DeeMoney หรือไปที่สาขาของ DeeMoney เพื่อทำการสมัครบัญชี
 2. ยืนยันตัวตน: คุณจะต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
 3. เตรียมข้อมูลการโอน: คุณจะต้องให้ข้อมูลของบัญชีปลายทาง ซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้รับ, หมายเลขบัญชี, และรหัส SWIFT/BIC หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นของธนาคารปลายทาง
 4. ทำการโอน: ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการโอนและยืนยันข้อมูล บางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือตัวเลือกอื่น ๆ ที่ DeeMoney อาจมี
 5. ยืนยันการโอน: หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น คุณจะต้องยืนยันการโอนและจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 6. รอการประมวลผล: การโอนจะอาจใช้เวลาสักครู่ หรือหลายชั่วโมง หรือสูงสุดถึงหลายวัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความซับซ้อนของการโอน, ธนาคารปลายทาง หรือเวลาที่ทำการโอน

ข้อควรระวัง

 • ค่าธรรมเนียม: ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนว่าเป็นเท่าไหร่
 • ระยะเวลา: ข้อมูลถึงเวลาที่จะใช้ในการโอนเงิน
 • ข้อมูลถูกต้อง: ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การโอนเงินผ่าน DeeMoney เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว แต่ควรทำการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนทำการโอน.