เตรียมให้พร้อมก่อนจองซื้อ RealX! เปิดบัญชี Token X และยืนยันตัวตน (Dip Chip) ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
.
สำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีธนาคารด้วยการ Dip Chip ก่อนการจองซื้อ RealX Investment Token ขอความกรุณาท่านที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนด้วยการ Dip Chip เดินทางไปที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อทำการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งท่านสามารถแจ้งกับพนักงานธนาคาร เพื่อขอทำการพิสูจน์ตัวตน และเพื่อสมัครเปิดบัญชีกับ Token X Application ได้ดังนี้
.
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
2. มือถือที่ทำการ Download Token X Application
.
ทั้งนี้ หากท่านยังไม่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือแอปพลิเคชัน SCB Easy ท่านสามารถดำเนินการเปิดบัญชีและติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้ได้ในวันเดียวกัน
.
หากท่านที่เพิ่งเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ และเคยผ่านทำการ Dip Chip กับธนาคารมาก่อนแล้ว ท่านไม่จำต้องทำขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้น และสามารถทำการซื้อ RealX ผ่าน Token X App ได้ทันที
.
🎯 เป็นเจ้าของ RealX Token ได้แล้ววันนี้ ซื้อเลย!
.
📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 949 1399
💬 Line Official : @TokenX
.
***สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้***
.