การเลือกซื้อคอนโดตามหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังหยินหยาง

ความหวังของคนที่จะมีบ้าน ไม่ใช่เพียงบ้านที่มีความสวยงามเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันคือการเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่แล้วสบาย ร่ำรวย คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยได้รับความนิยมอย่างมาก ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งในทางฮวงจุ้ย “หยินหยาง” เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเสริมพลังให้กับคนในบ้าน ดังนั้นเราจะมาแนะนำการเลือกซื้อคอนโดให้เสริมพลังหยินหยางกันค่ะ

ฮวงจุ้ย หยินหยาง สัมพันธ์กันอย่างไร

ในทางฮวงจุ้ย ความสอดคล้องระหว่างพลังหยินและหยางคือหัวใจสำคัญ คนจีนเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลจะแบ่งพลังออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พลังหยินคือฝ่ายหญิง และพลังหยางคือฝ่ายชาย หากขาดพลังใดพลังหนึ่งไปก็จะเสียสมดุล เพราะทุกสิ่งต้องอยู่อย่างสมดุลกัน เมื่อมีความสมดุล ทุกสิ่งก็จะดำเนินไปอย่างสอดคล้องตามที่คุณต้องการ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความสมดุลขึ้นมาตั้งแต่การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พูดง่าย ๆ ถ้าก้าวผิดตั้งแต่เริ่ม ก็จะผิดไปหมดเลยนั่นเอง

ทำความรู้จักกับ “หยิน” และ “หยาง”

หยินหยาง เป็นปรัชญาของลัทธิเต๋าที่เชื่อว่า ความเป็นไปได้ของจักรวาลก่อเกิดและดำรงอยู่ภายใต้ความสมดุลของสรรพสิ่ง ซึ่งสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่เสมอ มีดวงอาทิตย์-กลางวัน ย่อมมีดวงจันทร์-กลางคืน มีร้อนย่อมมีหนาว มีความมืดย่อมมีความสว่าง เหล่านี้เป็นต้น ลักษณะตรงกันข้ามแบบทวิลักษณ์ที่คู่กันของหยิน-หยาง คือต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีหยิน-หยางในสัดส่วนที่ต่างกัน ในหยินจะมีหยางอยู่ส่วนหนึ่งและในหยางก็จะมีหยินอยู่ส่วนหนึ่งเช่นกัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน การมีหยินหรือหยางอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอาจทำเกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นสุข

หากวิเคราะห์ในทางภูมิศาสตร์มนุษย์ จะไปเชื่อมโยงกับสังคมที่ยั่งยืน อันหมายถึงสังคมที่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความเกื้อกูลกันไม่ทำลายกันและกัน ความเป็นสังคมที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงดุลยภาพขององค์ประกอบที่สำคัญของภูมิศาสตร์ทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือหลายองค์ประกอบถูกทำให้เสียสมดุล สังคมนั้นก็จะอยู่ได้ไม่เป็นสุข

How to เลือกซื้อคอนโดให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังหยินหยาง

การเลือกซื้อคอนโดให้ถูกหลักความสมดุลของหยินหยางนั้น มีประเด็นหลักที่สำคัญที่สุด คือ ตำแหน่งของห้อง ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

  1. ตำแหน่งแห่งความมั่งคั่งและถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม ควรจะเลือกห้องที่อยู่บริเวณตรงกลางเป็น

หลัก รวมถึงการเลือกตำแหน่งตึกด้วย ควรเลือกอาคารที่อยู่ตรงกลางหากโครงการคอนโดฯ มีหลายอาคาร

  1. ห้องไม่ควรอยู่ใกล้กับลิฟท์หรือบันไดมากนัก เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหล แต่ถ้าหากมีบันได

หนีไฟและเป็นห้องมุม ก็จะช่วยแก้ในเรื่องของอุปสรรคของโชคลาภได้

  1. การเลือกชั้นมีผลต่อฮวงจุ้ย ดังนั้นจึงต้องเลือกชั้นให้ถูกกับธาตุของตนเองโดยนับจาก น้ำ ไฟ ไม้

ทอง ดิน ตามลำดับ โดยนับชั้นวนไปเรื่อย ๆ เช่น ชั้น 1-5, 6-10 ,11-20, …

  1. รูปทรงของตึกบ่งบอกถึงความเป็นหยินหยาง รูปทรงที่อยู่แล้วดีควรจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรง L หรือ H

อาจจะมีความเป็นหยินหยางมากเกินไป

  1. ควรเลือกคอนโดฯ ที่ด้านหลังอาคารมีลักษณะเป็นตึกที่สูงกว่าอาคารที่เราอยู่ ทางฮวงจุ้ยถือว่าจะช่วย

เสริมความมั่งคั่งให้กับผู้อยู่อาศัย

หากใครวางแผนจะซื้อคอนโดฯ อย่าลืมที่จะจัดสรรฮวงจุ้ย ที่ทางของคอนโดฯ ที่จะมาเป็นที่อยู่อาศัยของเราในอนาคตให้ดี ๆ ด้วยนะคะ เพราะเมื่อเสียเงินไปแล้ว ก็ควรจะได้อะไรที่ดีสำหรับตัวเองและคนในครอบครัว