จากงาน “TRANSFORMING REAL ESTATE THAILAND FORUM 2021”กูรูแวดวงอสังหาฯ ระบุ ตลาดพลิกสู่ยุคไฮบริด -เอไอมาช่วย ยกระดับการดำเนินธุรกิจ

ธีริศรา พวงประโคน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิลสเคป จำกัด หรือ PEOPLESCAPE ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว โครงสร้างองค์กรแบบ HYBRID STRUCTURE เป็นโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์Digital Disruption ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

โดยเป็นการผสมผสานโครงสร้างแบบเดิมคือ นำเรื่องของลำดับขั้นในการบริหารจัดการรวมเข้ากับการทำงานแบบไม่มีใครเป็นหัวหน้าใคร (Flat Team) ทุกคนในทีมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

รวมทั้งเรื่องการจ้างงานจะเป็นพนักงานชั่วคราวจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ การที่จะทำให้โครงสร้างองค์กรแบบ HYBRID STRUDTURE ประสบความสำเร็จ ต้องทำควบคู่กับการรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) ในแบบบูรณาการ โดยการเสริมทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะกับการใช้งาน พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ปี 65 ตลาดอสังหาฯยังมีปัจจัยบวก

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564  “อลงกต บุญมาสุข” ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และเลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย มองว่า กิจกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศอาจหดตัวถึงกว่า 30% เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชน แต่หากมองภาพรวมของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ณ เดือนสิงหาคม 2564 ยอดคงค้างสินเชื่อบ้านของธนาคารพานิชย์ไทยมีอัตราการเติบโต 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินเชื่อบ้านระดับราคามากกว่า 3 ล้านบาทยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยหนุน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น เศรษฐกิจเริ่มกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง ตลอดจนมาตรการผ่อนคลาย LTV ของธปท.สำหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป จากเดิม 70-90% เป็น 100% ขณะที่ในสัญญาซื้อหลังแรกยังคงเดิมอยู่ที่ 100% พร้อมให้เงินกู้เพิ่มอีก 10% เพื่อใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ (รวม 110% ของมูลค่าหลักประกัน) โดยมีผลบังคับใช้ถึง 31 ธ.ค.2565 จะเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ทำให้คาดการณ์ได้ว่าตลาดสินเชื่อบ้านปี 2565 จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 0.3-0.7% แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่อง Supply ที่อยู่อาศัยรอขายสะสมกว่า 4 แสนหน่วย และภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนยังอยู่ในภาวะเปราะบาง

AI ตัวช่วยสำคัญในงานออกแบบ

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัสดุ กระบวนการก่อสร้าง งานบริการหลังการขาย และจะยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะ AI จะเข้ามาช่วยในส่วนงานที่ต้องใช้เวลานาน น่าเบื่อ และมีความเสี่ยงสูง โดย” จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ” ผู้ก่อตั้ง WAZZADU.COM และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บารามีซี่ กรุ๊ป ประเมินว่า AI ยังได้เข้ามาช่วยเรื่องงานวัสดุและงานออกแบบได้เป็นอย่างดี ดูได้จากเว็บไซต์ Wazzadu.com และ Wazzadu App ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากกว่า 1,000 โครงการต่อปี

ปัญหาส่วนใหญ่ที่สถาปนิกมักเผชิญคือ เรื่องของการดูแลจัดการแคตตาล็อกของตกแต่ง ตลอดจนการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ง Wazzadu.com สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยพัฒนาเทคโนโลยี AI Visual Recognition ขึ้นมา เพื่อช่วยค้นหาเทียบเคียงวัสดุตกแต่งที่ใกล้เคียงภาพถ่าย หรือภาพสามมิติที่เป็นต้นแบบ โดยระบบ AI นี้จะเรียนรู้วัสดุประเภทต่างๆ และนำไปเทียบเคียงกับวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของซัพพลายเออร์ที่อยู่ในระบบ ช่วยประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น