บีทีเอสสถานีสะพานตากสิน” ปิดปรับปรุง 40 เดือน หรือ 3 ปี 4 เดือน! หลังจากวางแผนกันมาหลายปี ระหว่างหน่วยงาน BTSC, กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม เเละตำรวจ ซึ่งจะเริ่มปิดปรับปรุงภายในปีนี้อย่างเเน่นอน            ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีสมยังวิ่งได้ตามปกติ เพียงเเต่ไม่จอดที่รถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน

บีทีเอสปิด กระทบประชาชนมากกว่า 40,000 คน 

ประชาชนได้รับผลกระทบจากการปิดรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินกว่า 40,000 คน เนื่องจากบริเวณสถานีสะพานตากสิน เชื่อมต่อกับท่าเรือสาทร เป็นจุดจอดเรือด่วนเจ้าพระยา เเละเรือท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทำให้มีผู้สัญจรเดินทางผ่านสถานีเป็นจำนวนมาก

BTS สถานีสะพานตากสิน” ปิดปรับปรุงนาน 3 ปี

ทำไมต้องปิดสถานีสะพานตากสิน

ปัญหาของสถานีตากสินคือ ปัญหาคอขวด บริเวณสถานีตากสินเป็นสถานีรางเดียว ไม่สามารถเดินรถสวนกันได้ รถสามารถวิ่งผ่านได้ทีละขบวนเท่านั้น มีการแก้ไขด้วยการเพิ่มขบวนมากขึ้น เเต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาคอขวดได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องชานชะลา ฝั่งคนเข้า-ออกเมือง ผู้โดยสารต้องใช้ชานชะลาเดียวกัน ทำให้หลายครั้งเกิดความสับสนในการขึ้นรถไฟฟ้า 

จึงจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ของสถานีสะพานตากสินใหม่ เพิ่มชานชะลาจาก 1 ฝั่ง เป็น 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับสถานีอื่นๆ เเละวางรางรถไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้สามารถเดินรถสวนกันได้ ซึ่งการปรับปรุง บีทีเอสสถานีสะพานตากสิน ทำให้ระยะเวลาในการรอรถไฟฟ้า จาก 3 นาที เป็น 2 นาที ซึ่งเวลาเพียง 1 นาที ช่วยให้การเดินรถรวดเร็วขึ้นจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น หาก1ชั่วโมงมีการเดินรถทั้งหมด 16 เที่่ยว การลดระยะเวลาไป 1 นาที ทำให้รถวิ่งได้ 22-23 เที่ยวเลยทีเดียว

BTS สถานีสะพานตากสิน” ปิดปรับปรุงนาน 3 ปี

ผู้ใช้บริการสถานีสะพานตากสินต้องทำอย่างไร

หน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ทั้ง กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม รถไฟฟ้า เเละตำรวจได้วางเเผนแก้ปัญหาเเละบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดนการจัดรถ Shuttle Bus รับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟฟ้าจากสถานีธนบุรีไปยังสถานีสะพานตากสิน เเละสถานีสุรศักดิ์ไปยังสถานสะพานตากสิน

BTS สถานีสะพานตากสิน” ปิดปรับปรุงนาน 3 ปี

โครงการปรับปรุง บีทีเอสสถานีสะพานตากสินจะปิดปรับปรุง ภายในปี 2563 นี้ เเละเเล้วเสร็จภายในปี 2565 สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในบริเวณสะพานตากสินหรือ ใช้ รถไฟฟ้าสายสีสม ควรเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะต้องใช้เวลากับการรอรถ  Shuttle Bus เเละต้องเผื่อเวลาสำหรับเผชิญกับความหนาเเน่นของคนใช้รถไฟฟ้าสถานีใกล้เคียงอย่าง สถานีธนบุรี เเละ สถานีสุรศักดิ์ ด้วย ฉะนั้นต้องทำใจเเละเผื่อเวลากันไว้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว