ใครมีคอนโดฯในครอบครอง ต้องไปดูกัน!

จากประกาศตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562

 

เมื่อได้รับใบภาษีที่ดิน (ภ.ด.ส. 4) แล้วควรทำยังไงต่อไป?
1) ควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ระบุถูกต้องตามความเป็นจริงมั้ย เช่น คอนโดที่เราใช้ “อยู่อาศัย” แต่ถูกระบุว่า “อื่นๆ” หากไม่แก้ เพื่อนๆ ก็จะต้องเสียภาษีนะ
2) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง รีบไปแก้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้าน
3) รีบย้ายชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนสิ้นปี เพราะจะยึดวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษี

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน (เป็นเจ้าบ้าน)
1) ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3) สัญญาซื้อขายคอนโด

ไปดู วิธีการเช็คเบื้องต้น กันเลย!

ย้ำ!!  อีกทีว่าต้องไปแจ้งเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะ และตามข้อมูลล่าสุดคือ จะยึดวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษี ฉะนั้นต้องรีบไปเปลี่ยนกันภายในปีนี้นะ

*แจ้งเปลี่ยนลักษณะการทำประโยชน์ได้ภายในสินเดือน ก.พ 63
อ่านข้อมูลข้อเท็จจริงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : http://bit.ly/2RXUnFe