" "
“Vertical Garden” สวนป่าแนวตั้ง แหล่งออกซิเจนสำหรับคนเมือง กับแนวคิดสู่ความยั่งยืน หลาย 10 ปี ก่อน…พื้นที่ในเมืองเคยปกคลุมไปด้วยท้องทุ่ง ต้นไม้ใหญ่ คู คลอง ที่ขนาบสองข้างทาง ในวันนี้…ไม่ว่าจะมองไปทางไหน โดยเฉพาะย่านธุรกิจใจกลางเมือง เราก็จะเจอแต่...
"